Een moeilijk of lastig woord.

« Terug naar de Verklarende Woordenlijst.